Vanliga frågor

Vad är affiliateprogrammet?

Affiliate programmet är en typ av provisionsbaserat system, som grundar sig på försäljning av tjänster genom underhållningsprodukter. PlayCosmo onlinehandlare erbjuder sina tjänster via sina affiliate partners, genom PlayCosmo Affiliates programmet, som de även delar sina vinster med – vinster som uppkommer genom spelares förluster på PlayCosmo.com. När det gäller just PlayCosmo Affiliates affiliate program genereras provision i samband med att en ”partner” hänvisar sina besökare till sajten PlayCosmo.com. Sedan får han sin månatliga provisionsutbetalning som bestäms av antalet nya kunder som han har hänvisat till PlayCosmo.com.

Varför ska jag gå med i affiliate programmet?

Det finns många anledningar till varför du ska gå med i vårt affiliate program. Det är kostnadsfritt, erbjuder hög andel av intäkterna, har många produkter, så varför inte kapitalisera på din trafik med PlayCosmo Affiliates?

Vem kan delta i affiliate programmet?

Alla individer/webmasters som innehar en eller flera hemsidor, samtidigt som de efterlever våra allmänna regler och villkor, kan delta i PlayCosmo Affiliates. Varje affiliate partner kan endast registrera sig en gång.

Tillkommer det några avgifter i samband med deltagande i PlayCosmo Affiliates?

Att delta i PlayCosmo Affiliates är helt gratis! Det tillkommer inga som helst kostnader.

Hur registrerar jag mig som medlem av PlayCosmo Affiliates?

Att gå med PlayCosmo Affiliates är lätt! Det är bara att trycka på knappen REGISTER och fylla i formuläret för att bli medlem av PlayCosmo Affiliates.

Kan jag registrera flera hemsidor?

Ja, det kan du. Om din ansökan är framgångsrik kan du registrera flera hemsidor på ditt konto hos PlayCosmo Affiliates. Du kan skapa individuella uppföljningslänkar för varje sajt för att kunna hålla koll på sajterna var för sig.

Godkänner PlayCosmo Affiliates alla hemsidor?

Nej det gör vi inte. Vi måste granska varje ansökan för sig och utvärdera huruvida dess natur och innehåll är lämpligt för PlayCosmo Affiliates eller inte.

Kan jag bli en affiliate även om jag inte har min egen hemsida?

Ja det kan du. Vi erbjuder alternativa verktyg som du kan använda för att hänvisa till PlayCosmo Affiliates. Kontakta våra affiliate-ansvariga idag på. för att få reda på vilka alternativ som finns tillgängliga!

Hur länge varar cookie-filen?

Cookie-filen är giltig i 30 dagar.

Hur ofta uppdateras min statistik?

Din statistik uppdateras i realtid.

Hur mycket kan jag tjäna?

Det finns ingen gräns på hur mycket du kan tjäna. Ju mer du anstränger dig och skickar högkvalitativ trafik till oss, desto mer tjänar du.

Kan jag få provision om jag hänvisar nya affiliates till PlayCosmo Affiliates?

Ja, du kan hänvisa affiliates och därigenom få ytterligare intjäning för varje kund som din underställda affiliate skickar till PlayCosmo Affiliates.

Hur beräknas provisionen?

Din provision för månaden är en andel av Nettointäkten som genereras av spelarna du hänvisat. Nettoointäkten är den totala omsättningen som dina hänvisade spelare har gett upphov till med avdrag för direkta kostnader såsom bonusar, lojalitetsprogram betalningsavgifter och återbetalningar.

Hur får jag provisionen?

PlayCosmo Affiliates beräknar månadens provision i början av nästkommande månad, baserat på den föregående månadens aktivitet och överför provisionen inom de första 2 veckorna av varje månad. Om beloppet är mindre än 10 € (EURO) kommer ingen utbetalning att ske, beloppet kommer istället att krediteras ditt saldo inför nästa månads utbetalning.

Förs negativa saldon över på nästa period?

Vi erbjuder negativ överföringspolitik.

Hur tar jag bort mitt konto?

Skicka en förfrågan till. . för att stänga ditt konto. Vänligen uppge ditt affiliate ID, samt för- och efternamn.

Hur kontaktar jag er?

Du kan kontakta oss när som helst via denna e-postadress: .